Shule Za Chekechea Na Awali

Jumla ya idadi ni shule 22

Idadi ya Shule za Chekechea na Awali

1. Shule ya Chekechea na Awali Consolata Kihesa

Imeanzishwa:

2. Shule ya Chekechea na Awali Migoli

Imeanzishwa:

2. Shule ya Chekechea na Awali Migoli

Imeanzishwa:

3. Shule ya Awali Calmadolese

Imeanzishwa:

4. Shule ya Awali Fr. Silvio Pasquali

Imeanzishwa:

5. Shule ya Awali Nyota ya Asubuhi Consolata

Imeanzishwa:

6. Shule ya Awali Yatima Tosamaganga

Imeanzishwa:

7. Shule ya Awali Usolanga

Imeanzishwa:

8. Shule ya Chekechea Mt. Theresa - Ujewa

Imeanzishwa:

9. Shule ya Chekechea Muujiza wa Upendo

Imeanzishwa:

10. Shule ya Chekechea Boma la Ng'ombe

Imeanzishwa:

11. Shule ya Chekechea Idegenda

Imeanzishwa:

12. Shule ya Chekechea Mdeke

Imeanzishwa:

13. Shule ya Chekechea Kaning'ombe

Imeanzishwa:

14. Shule ya Chekechea Mfyome

Imeanzishwa :

15. Shule ya Chekechea Kiwele

Imeanzishwa:

16. Shule ya Chekechea Luganga

Imeanzishwa:

17. Shule ya Chekekea Mshindo

Imeanzishwa:

18. Shule ya Chekechea Mwangata

Imeanzishwa:

19. Shule ya Chekechea Kihodombi

Imeanzishwa:

20. Shule ya Chekechea Usokami

Imeanzishwa: